10.03.2019 r. I niedziela Wielkiego Postu: „Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił? Odpowiedz mi …

Kościół

Kuszenie Chrystusa to propozycja dla współczesnego człowieka. Władza, majątek, możliwość rządzenia, posiadania, bycie bezkarnym, jakżeż to współbrzmi i koresponduje z dzisiejszymi obrazami ideału człowieka. Ktoś powie, w pierwszą niedzielę postu, ukazują nam to, czego należy się wyrzekać, ale nie do końca. Tekst ewangeliczny, choć mówi o kuszeniu Jezusa i konieczności umiejętności wyboru jest dla nas wszystkich ostrzeżeniem i zwróceniem uwagi na podstawowe priorytety, jakie nie tylko jako chrześcijanin czy katolik, ale jako człowiek powinniśmy praktycznie stosować w swoim życiu.