Czternasta Niedziela Zwykła – zaproszenie na liturgię 09.07.2023

Aktualności Kościół

Oto Chrystus, który przedstawia się jako ten, kto jest pokorny sercem a jednocześnie mówi, że nauka Jego, czy też objawienie, jest dana nie dla mądrych i roztropnych ale dla tych cichych i maluczkich.

Nie oznacza to dyskredytacji tych, którzy w Kościele myślą lub chcą dopatrywać się głębszych treści. Chodzi o postawę człowieka, o postawę pokory. Ten maluczki to pokora w poznawaniu wiedzy, która prowadzi do posiadania tajemnicy o ostatecznym przeznaczeniu człowieka, jak i też o naszym celu. W tym sensie mówimy o maluczkich, a więc nie jest to uproszczenie – gorszy, głupszy. Wręcz przeciwnie, człowiek pokorny czyli umiejący wybierać, oczekiwać i zgłębiający prawdy, które służą jego rozwojowi.

Miejmy nadzieję, że nasze ewangeliczne rozważanie, dopomoże nam w zrozumieniu naszej pozycji, naszego zobowiązania i jednocześnie tego czego oczekuje od nas Chrystus.

Zapraszam w najbliższą niedzielę, na godz. 10.00 do kościoła św. Stanisława Kostki.

ks. Jacek Stasiak