Trzynasta Niedziela Zwykła – My nie potrafimy cieszyć się prawdziwą miłością

Aktualności Kościół

Chrystus dzisiaj mówi o wymaganiach jakie człowiek powinien spełnić, aby być jego uczniem. Ale to nie jest tylko kwestia wychowania, to jest kwestia odpowiedzi na pytanie, kim mam być i jakimi zasadami, nawet jeżeli są bardzo radyklane i na pozór trudne do wypełnienia kierować się, aby zasłużyć w pełni na miano człowieka.

ks. Jacek Stasiak