Druga Niedziela Zwykła – zaproszenie na liturgię 15.01.2023r.

Aktualności Kościół

Przed nami Druga Niedziela Zwykła, która mówi nam o osobie Jezusa, jako o jedynym pośredniku w dziedzinie religijno-moralnej między człowiekiem a Bogiem.

Wbrew temu, że wiele systemów religijnych ma swoich innych pośredników, mesjaszy, to nasza doktryna chrześcijańska wskazuje nam na osobę Chrystusa, jako tego pośrednika i obiecanego mesjasza, na którym spełniły się proroctwa prawa Starego Testamentu.

Chciejmy więc żyć na początku tego nowego roku, wszystkie kolejne jego dni, tygodnie i miesiące, jako prawdziwi uczniowie Chrystusa, wdrażając to co zostało nam w jakiś sposób zaoferowane: miłość, mądrość, przebaczenie, bycie z drugim człowiekiem, pochylanie się nad każdą ludzką nędzą, która wymaga pomocy, nie tylko materialnej ale również i duchowej. Niech ten drogowskaz, który będzie wyznacznikiem naszego postępowania, przyświeca nam a podane przykłady w liturgicznych rozważaniach dopomogą nam wybrać drogę, umocnić nasze postanowienia i nabrać pewności, że idziemy w kierunku tego, który nas oczekuje, ale to oczekiwanie związane jest z wypełnieniem jego woli.

Na nasze liturgiczne rozważania zapraszam w niedzielę na godz. 10.00 do kościoła św. Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim.

ks. Jacek Stasiak