Uroczystość Chrztu Pańskiego – Prawdziwa religia, to nie jest tylko niedzielna sprawa

Aktualności Kościół

Wypadałoby żyjąc na tym świecie już lat kilkadziesiąt, uświadomić sobie pewnego dnia, co uczyniliśmy z darem jaki dała nam opaczność czyli z naszym życiem? Człowiek w ferworze dnia codziennego, krzątający się wokół materialnego konkretu, nawet nie zauważa jak szybko mija czas. Nie zauważamy pierwszych zmarszczek na swojej twarzy, siwych włosów, wydaje nam się, że to wszystko tak szybko mija. A przecież czas jaki został nam dany, to jest dar. I tym darem jest życie, a dla nas ludzi wierzących, zapoczątkowane życie przez sakrament chrztu w sferze duchowej. Jeden z siedmiu sakramentów Kościoła powszechnego, pierwszy i podstawowy zwany też sakramentem inicjacji chrześcijańskiej. Włączenia do wielkiej wspólnoty uczniów Chrystusa. Nieistotne czy katolików czy prawosławnych czy protestantów, wszystkich, których łączy jeden podstawowy sakrament chrzest w imię Trójcy. My wszyscy tworzymy tę rodzinę, rodzinę uczniów Chrystusa, mających prawo nazywać się chrześcijanami.

ks. Jacek Stasiak