Dwudziesta Dziewiąta Niedziela zwykła – zaproszenie na liturgię 22.10.2023r.

Aktualności Kościół

„Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga.” Jest to ewidentne rozdzielenie dwóch porządków, porządku doczesnego i porządku wiecznego, ale raczej duchowego. Nie możemy mieszać owego sacrum z profanum.

Czy my chcemy zauważyć co nam mówi Chrystus i przed czym ostrzega? Czy
wybieramy wygodę, stabilność i życie w określonych układach, czy też jesteśmy zaczynem do owego ciasta, który zrozumie, że budowa rzeczywistości nie polega na akceptowaniu starego, czytaj złego, dalekiego o Ewangelii ale bycia tymi, którzy wyznaczają kierunek zmian. Ten wybór należy do każdego z nas. Na nasze liturgiczne refleksje, zapraszam w niedzielę na godz. 10.00 do kościoła św. Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim.

ks. Jacek Stasiak