Dwudziesta Piąta Niedziela zwykła – zaproszenie na liturgię 18.09.2022r.

Aktualności Kościół

„Droga prosta jest najkrótsza, ale na ogół wymaga najwięcej czasu, aby dojść nią do celu.“ – jest to maksyma Georga Lichtenberga, którą chciałbym zadedykować Państwu w Dwudziestą Piątą Niedzielę zwykłą, którą będziemy celebrowali w najbliższą niedzielę w Kościele św. Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim.

Uczciwość, służenie Bogu a nie mamonie, owa przejrzystość, czyli prosta droga ludzkiego myślenia i postępowania. W stosunku do Boga mamy być dziećmi światłości, a nie dziećmi tego świata. Oznacza to, że nasza wewnętrzna przejrzystość ma być darem dla drugiego, ale jednocześnie nic nie powinna zachowywać, co mogłoby nas oddzielać od samego Boga. Bo owa ciemność, to co nazywamy zdobyczą ludzi tego świata, to jest właśnie grzech, odejście, to jest ten obszar, który rezerwujemy dla siebie, aby być bardziej człowiekiem aniżeli tym, który ma zbliżyć się do swego stwórcy.

Chciejmy zrozumieć, że ta uczciwość, to nie jest tylko dokładność w rozliczeniu. Jest to uczciwość w postępowaniu, w wyborze reguł moralnych, traktowania drugiego człowieka, która bezpośrednio przejawia się w naszym stosunku i sposobie traktowania Boga oraz Jego miejscu w naszym życiu.

Na nasze rozważania nad tym żądaniem Chrystusa, zapraszam w niedzielę na godz. 10.00 do kościoła św. Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzki.

ks. Jacek Stasiak