Dziesiąta Niedziela Zwykła – zaproszenie na liturgię 11.06.2023r.

Aktualności Kościół

Przed nami Dziesiąta Niedziela Zwykła.
Ewangelista stawia przed nami obraz powołania celnika Mateusza. Streszcza się on w tym sformułowaniu Mistrza z Nazaretu, który mówi: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”, nawrócenia.

Możemy w tej Ewangelii wysnuć dla siebie jeden wniosek. Każdy z nas ma szansę, bez względu na to jak daleko odejdziemy od Boga lub jak nisko upadniemy, zawsze jest szansa powrotu i możliwość powstania. Pociesza nas to, że święci mają przeszłość, natomiast grzesznik ma przed sobą przyszłość i to jest budujące i to stanowi warunek wewnętrznej motywacji, iż ta nadzieja na bycie kimś innym, znaczy lepszym, jest nam dana.

Na nasze liturgiczne rozważania na ten temat, zapraszam w niedzielę na godz. 10.00 do kościoła św. Stanisława Kostki.

ks. Jacek Stasiak