Uroczystość Najświętszej Trójcy: „Kto widzi miłość, ten widzi Trójcę”

Aktualności Kościół

Nie byłoby Boga bez miłości do Syna i nie byłoby miłości, która jest rozlana w naszych sercach poprzez miłość Syna do każdego człowieka. Te słowa mogą zdać się tak oczywiste, że nie przywiązujemy do nich wagi, iż Bóg nas kocha. Ludzie mogą nas nie kochać i często tego doświadczamy, ale nie obarczajmy brakiem miłości i niezdolnością do kochania Boga.
On dał nam przykład, jak każdy z nas powinien żyć i traktować te wiarę. Niech więc zrozumieniem będzie, że Trójca jest owym portem, do którego wszystko zmierza i oceanem, z którego wszystko wypływa, i do którego wszystko dąży, a nasz pokorny rozum niech stara się zrozumieć kim jest Bóg w Trójcy jedyny, ale nigdy nie zapomina o tym, że Bóg jest miłością a miłość to również czyn człowieka, który okazujemy drugiemu. I wtedy bez zbytnich dywagacji teologicznych, będziemy innych i siebie przekonywać, że ta prawda nie jest martwą literą Biblii ale słowem, które działa i zbawia również każdego z nas.

ks. Jacek Stasiak

Fot: Autorstwa El Greco – [2], Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3603314