III niedziela zwykła: Wartość ludzkiego życia

Kościół

Sobota, pobożni Żydzi gromadzą się w synagodze na swoich rytualnych modlitwach, tak jak my w niedzielę na ofierze mszy świętej. Centralną częścią sobotniego nabożeństwa w żydowskiej synagodze było czytanie Pism Prorockich. Rozpoczynało je błogosławieństwo, po którym rozpoczynał się rodzaj pacierza złożony z tekstów Księgi Powtórzonego Prawa i Księgi Liczb. Dalej czytanie prawa i potem to, co najważniejsze, czytanie Proroków.

Żydzi, żyjąc w ciągłym napięciu oczekiwania na przyjście Mesjasza, w Księgach Prorockich odczytywali swój los, odkrywali przeznaczenie i nabierali wewnętrznej otuchy, że spełnią się słowa powiedziane przez Pana.

Chrystus zaskakuje słuchaczy. Był zwyczaj, że każdy mężczyzna żydowski mógł wstać w synagodze i odczytać święte teksty dla wszystkich, a potem je komentować. I tak uczynił w swoim rodzinnym mieście w Nazarecie, ale zaskoczył wszystkich tym, iż stwierdził, że proroctwo spełniło się na nim.