Cud w Kanie?

Kościół

Wydawałoby się, że mamy do czynienia jakby z krótkim dziennikarskim opisem wydarzenia, które składało się na codzienność starożytnego Izraela. Wesele, zaproszeni goście, uczta i ludzka radość. Dla tych, którzy czytają te teksty i potem ich słuchają, może się wydawać, że nie stało się tak naprawdę nic wielkiego.

Zresztą współczesna egzegeza, a więc badanie Pisma Świętego w jego nowym przekładzie, mówi o tym, iż cud w Kanie Galilejskiej należy traktować symbolicznie, bo zawarte tam są sformułowania, które kiedyś odnoszono do proroctw o Chrystusie. Mianowicie, że trzeciego dnia odbyło się wesele. Nie było to nawiązanie, że trzeciego dnia, w którym zmartwychwstał Chrystus, tylko odwołanie się do starej tradycji żydowskiej, która powoływała się na księgę rodzaju i opis stworzenia świata.