IV niedziela zwykła: Heretycy czynów

Kościół

Mieszkańcy z Nazaretu to także i my. Pomimo upływu tych dwóch tysięcy lat, niewiele zmieniło się w relacji nieufności człowieka do Boga. Kimże jest Chrystus, odrzucany przez jednych, znienawidzony jak zaprzeczający prawu i wszelkim proroctwom. Przez drugich uznany za jednego i jedynego pośrednika w dziedzinie religijno-moralnej między człowiekiem a Bogiem.

Dla jednych twórca sekty. Człowiek, który niósł wieść o dobrej nowinie, dla innych założyciel jednej z największych religii świata, która prowadzi jedną trzecią ludzkości do poznania tajemnicy Boga i zbawienia.