Kosmetologia w Liceum Erazmus

Szkoły

Nowy profil – kosmetologia – już działa w naszym Liceum Ogólnokształcącym. Uczennice biorą udział w zajęciach z kosmetyki i kosmetologii w centrum medycznym Herbrand.