Jak budować Królestwo Niebieskie na ziemi? – zaproszenie na mszę świętą 21.11.2021r.

Kościół

Jak głosić ewangelię, budować królestwo niebieskie tutaj na ziemi w oparciu o władzę, przepisy i oręż, tak jak było to w ciągu wieków? Czy jesteśmy już na tyle dojrzali aby inaugurować królestwo ducha, cywilizację miłości, przebaczenia, godności drugiego człowieka.

Odwieczny problem ciągle aktualny. Czy dzisiaj znów nie popełniamy grzechu naszych przodków, iż bycie instytucją, rządzenie nakazami, kanonami jest czymś bezpieczniejszym dla aktualnej elity? Czy też pójście na owe bezdroża i rubieże, gdzie ciągle jest aktualna prośba wołających o pomoc czyli o królestwo ducha. Ale to zobowiązuje nas do rewizji naszego postępowania i rewizji naszej wiary.”

Na rozważania i celebrację mszy świętej zapraszam na godz. 10.00 do kościoła św. Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim.”

Ks. Jacek Stasiak