Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Kościół

Aby pomóc drugiemu trzeba dorosnąć do tego, by umieć pomóc sobie. Danie jałmużny kojarzy nam się z podarowaniem komuś pieniędzy, wyświadczeniem materialnej pomoc. Co natomiast oznacza danie jałmużny samemu sobie? Idę o zakład, że niewielu z nas potrafiłoby odpowiedzieć, co to znaczy.

Proponuję zatem tak doczytać słowa Jezusa: Czy uznałaś w sobie kogoś głodnego uczuć, głodnego czyjejś obecności, głodnego miłości, spragnionego dobrego słowa? Czy uznałeś w sobie przybysza, kogoś kto nie umie się znaleźć, kto czuje się zagubiony? Czy widzisz swoją nagość, swój wstyd, czy wiesz już, na co chorujesz? Czy znasz swoje więzienie, w czym czujesz się ograniczony i zamknięty? W tym wszystkim był Jezus. Więc gdy mówimy dziś o Jego Królestwie i panowaniu, pamiętajmy, że On potrafi współczuć naszym słabościom.