Jak wspierać osoby z niepełnosprawnościami? Konferencja „Nowe technologie w wspieraniu diagnozy oraz terapii osób z niepełnosprawnościami”

Aktualności Herbrand Kościół Szkoły

Podczas konferencji „Nowe technologie w wspieraniu diagnozy oraz terapii osób z niepełnosprawnościami” miałem przyjemność wymienić doświadczenia na omawiany temat z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji państwowych, edukacji, świata nauki, biznesu i organizacji pozarządowych.

Dzieliłem się wiedzą i dobrymi praktykami we wspieraniu uczniów z zespołem Aspergera i autyzmem przez specjalistów szkół Scholar i Erazmus oraz Centrum Medycznego Herbrand podczas swojego wystąpienia i spotkań z ekspertami z całej Polski. Odbyłem bardzo wartościowe rozmowy m.in. z Panią Ireną Pordzik, Konsulem Honorowym Ukrainy w Opolu i organizatorem konferencji, Panią Agnieszką Kalinowską, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału PEFRON, Panią Katarzyną Wójtowicz-Garcarz, Szefową ds. Projektów UE w GETES Foundation & NATO DEEP eAcademy, Panem Karolem Jędrasikiem, naukowcem i ekspertem w zakresie nowych technologii, Panią Sonią Garcarz, organizatorką i koordynatorką wydarzeń międzynarodowych Model United Nations, kampanii ONZ, ambasadorką UNICEF.

Konferencja pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego była platformą wymiany doświadczeń, wiedzy i możliwością tworzenia lepszego świata dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszę się, że mogliśmy być jej częścią. Pokazać, jak każdego dnia działamy na rzecz dzieci i młodzieży z autyzmem wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki: medycyny, edukacji i jak wiele dzięki temu można zdziałać dla uczniów z niepełnosprawnościami.