Konferencja „Nowe technologie w wspieraniu diagnozy…”

Aktualności Kościół Szkoły

7 czerwca brałem udział w konferencji „Nowe technologie w wspieraniu diagnozy oraz terapii osób z niepełnosprawnościami” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Podczas swojego wystąpienia podzieliłem się z uczestnikami doświadczeniami i osiągnięciami szkół Scholar Erazmus – szkoły w Aleksandrowie Łódzkim oraz Herbrand centrum medyczne w Aleksandrowie Łódzkim we wspieraniu rozwoju i terapii uczniów z zespołem Aspergera i autyzmem.

Konferencja to spotkanie przedstawicieli władz samorządowych, instytucji państwowych, edukacji, świata nauki, biznesu i organizacji pozarządowych, które zajmują się profesjonalnie i wspierają dobre praktyki wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Cieszę się, że mogliśmy być częścią tego wydarzenia i wspólnie tworzyć przyjazny świat dla wszystkich uczniów.