Matki człowieczej lament | koncert pasyjny

Kościół

Matki człowieczej lament, tej która była i jest człowiekiem i tak bardzo potrafiła doświadczając zrozumieć człowieka, nasze troski, boleści i rozterki. Niechże więc ten pasyjny koncert, który tak naprawdę jest szczególną formą modlitwy, dopomoże każdemu z nas tu obecnych odnaleźć odpowiedzi na wiele pytań, zastanowić się nad sobą i zbliżyć się duchowo do tej wielkiej tajemnicy Świąt Zmartwychwstania, która mówi, iż pomimo cierpienia, udręki i trudu ludzkiego życia, czeka nas nagroda niewyobrażalna, bo jest nią spotkanie z tym, w którego wierzymy, a jest to spotkanie z miłością.

Matki człowieczej lament | ks. Jacek Stasiak | 18.03.2018 r. | koncert pasyjny