Biblia jako księga życia

Kościół

Dzisiaj należałoby zadać sobie pytanie, jak nam wszystkim idzie pisanie Biblii? I być może, wzbudzi to konsternacje, bo przecież Biblie już mamy.Ale słowo Biblia od greckiego słowa Biblos to znaczy zwój lub zwoje. Zwoje papierów, na których zapisano prawdy. Dzisiaj w powszechnym użyciu jest on także stosowany do określenia dzieł życia, pewnych kompediów czy tez przewodników, które nam ludziom mają ułatwić pielgrzymowanie, ułatwić zdobywanie odpowiedzi na wiele postawionych pytań, mają zaspokoić naszą niewiedzę. I każdy z nas wbrew pozorom pisze Biblie swojego życia. Tam stronicami i rozdziałami są dni, lata i miesiące naszych osobistych dokonań.