Miłość do Boga

Kościół

„Jeżeli we mnie wierzysz, jeżeli przyjmujesz moje przykazania i chcesz być moim uczniem, musisz kierować się moją nauką. Nie możesz być letni ani zimny, musisz być tym , który opowiada się za słowem i tym, który odpowiada za swoje postępowanie”. Wisława Szymborska, nasz noblistka, powiedziała myśląc o miłości człowieka a my przenosimy to na miłość Boga. Bez tej miłości można żyć ale nie można owocować. Bez Boga można żyć, bez chrystusowych przykazań również można postępować ale jest pytanie, czy można owocować? Czy można być w pełni człowiekiem, realizującym swoje człowieczeństwo, mającym za priorytet dobro, ukazującym się jako ten, który dla drugiego jest darem a nie wrogiem? A więc żyć czy wegetować? Ten wybór należy do każdego z nas.