Niedziela Zesłania Ducha Świętego – „Ludzie, bez Ducha Świętego Bóg będzie dla was daleki”

Aktualności Kościół

Jak rozpoznać to, że Duch Święty, niewidoczny, nieobecny, ukazywany pod symbolami, jest jednak wśród nas?

Mówimy miłość, radość, pokój, cierpliwość, tolerancja, dobroć, uprzejmość, łagodność, wierność, opanowanie, powściągliwość, czystość. I tak można byłoby wymieniać, poza tymi siedmioma darami Ducha, które są wyznaczone w katechizmie, Jego obecność wśród ludzi, poprzez czynność a więc poprzez działanie. Boga nie zobaczymy, ale jego Ducha w naszym życiu poprzez pielęgnowanie miłości, tych wymienionych cech, możemy odczuć i być pewnymi, że dla nas ludzi wierzących, On działa i jest obecny.