Niedziela Zesłania Ducha Świętego – zaproszenie na liturgię 28.05.2023r.

Aktualności Kościół

Przed nami Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Dotkniemy w naszym rozważaniu i modlitwie tej tajemnicy, która stanowi istotę wiary.
Święty Jan Ewangelista powiedział wprost: „Boga nikt nigdy nie widział”, ponieważ Bóg jest Duchem. I praktycznie istnienie trzeciej osoby Trójcy Świętej, urealnia tę prawdę kim jest Bóg. Sfera Ducha uwolniona od naszych ludzkich, antropomorficznych wyobrażeń, od tego wszystkiego co Boga sprowadza do określonego obrazu, wyrazu, wymiaru i ludzkiej przestrzeni. Tutaj dotykamy przestrzeni sacrum. Sacrum czyli czystego Ducha.

Na nasze rozważania zapraszam w niedzielę na godz. 10.00 do kościoła św. Stanisława Kostki.

ks. Jacek Stasiak