Ks. Jacek Stasiak - zaproszenie na Mszę

Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Zaproszenie na liturgię.

Kościół

Przed nami Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Dzień inauguracji działalności Kościoła, bo oto trzecia osoba w Trójcy Świętej, Duch Święty, zostaje dany, zesłany, ubogaca wszystkich członków nowo powstałej gminy. On jest tym pocieszycielem, a jednocześnie przewodnikiem po dziejach historii Kościoła, który ma doprowadzić nas do poznania pełnej prawdy. Prawdy o świecie, człowieku i o Bogu. Chrystus jest wśród nas fizycznie nieobecny, ale jak wiemy każdy rodzaj odejścia rodzi specyficzny sposób obecności. I oto spełnienie Jego słów, obietnicy dania nam pocieszyciela znalazło swój wyraz i finał w dniu pięćdziesiątnicy. Działo się to bowiem 50 dni od Zmartwychwstania Chrystusa zgodnie z kalendarzem liturgicznym.

Chciejmy więc zrozumieć, że wszyscy jako Kościół tworzymy specyficzną rodzinę, rodzinę ludzi prowadzonych tchnieniem Ducha. A jednocześnie ludzi, którzy powinni być wrażliwi na to, co Duchowi zawdzięczamy, a więc zdolność odczytywania znaków czasu, zdolność do modlitwy i przede wszystkim to, iż człowiek wierzący do Boga może powiedzieć Ojcze z tą nadzieją, że jest On naszym ojcem i my jesteśmy ubogaceni Jego darami.

Zapraszam Państwa na liturgię w niedzielę na godz. 10.00 do kościoła św. Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim.