Piąta Niedziela Wielkiego Postu: „Podaruj, podaruj mi Panie tylko jedno, tylko Twoje przebaczenie”

Aktualności Kościół

Dzisiejsza ewangelia jest wielką lekcją dla każdego z nas, o przebaczeniu, o umiejętności zrozumienia drugiego człowieka, a także o konieczności wielkiej pracy nad sobą, która nazywa się wychowaniem.

Przebaczenie to nie jest pobłażliwość to jest darowanie i jednocześnie zaszczepienie wiary w to, że człowiek może być lepszy. Danie nam nadziei, że Bóg potrafi przyjść z pomocą każdemu nawet w największym upadku i upodleniu. To przebaczenie zmieniło cudzołożnicę, bo stała się potem wierną uczennicą Chrystusa i towarzyszyła mu do końca jego ziemskiej pielgrzymki.

ks. Jacek Stasiak