Pierwsza Niedziela Adwentu – zaproszenie na liturgię 27.11.2022r.

Aktualności Kościół

Rozpoczynamy nowy okres liturgiczny zwany Adwentem.
W tym czasie będziemy snuli refleksje wokół tekstów ewangelicznych i biblijnych, nawiązujących do przekazywania i nauczania dobrej nowiny.
Jednocześnie rozpoczynamy nasze duchowe, religijne przygotowanie do obchodów Bożego Narodzenia. Oczekiwanie na przyjście Zbawiciela, to oczekiwanie bliższe w postaci przeżywania liturgii związanej ze Świętami Bożego Narodzenia i to dalsze, które jest oczekiwaniem na nadejście Królestwa Bożego, a raczej powtórne przyjście Chrystusa i zakończenie naszej ludzkiej historii.

Z tym wszystkim kojarzy się jedno pojęcie – czekać, a one generuje drugie – napięcie.
Chrześcijanin żyje w napięciu oczekiwania, podyktowanym nadzieją i co najważniejsze możliwością wyboru między dobrem a złem.

Potraktujmy ten Adwent jako kolejny czas darowany nam przez opatrzność, do zastanowienia się nad sobą, a jednocześnie jako tworzywo do dokonywania wyborów, do prostowania dróg prowadzących do Boga.

Na nasze liturgiczne rozważania zapraszam w niedzielę na godz. 10.00 do kościoła św. Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim.

ks. Jacek Stasiak