Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata: Nie rezygnuj z Boga, bo Bóg z ciebie nie zrezygnuje nigdy

Aktualności Kościół

Jak zawsze ludzie chcą potwierdzenia, tego o czym myślą, w co wierzą. Uczynić jakiś materialny konkret, widzialny znak pomimo tego, że Bóg mówi, iż nie da się pewnych rzeczy szczególnie fenomenu wiary, empirycznie czyli doświadczalnie pokazać, doświadczyć, namierzyć. I dzisiaj mamy też do czynienia z taką ludzką podwójną uwagą skupioną na niedzielnym święcie – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Chrystus mówi: „Królestwo moje nie jest z tego świata”. Wypowiedział te słowa przed Piłatem a jednocześnie naraził się na drwiny wszystkich go otaczających, łącznie z członkami wysokiej rady na wzgórzu Golgoty. „Innych wybawiał, siebie nie może wybawić.”

ks. Jacek Stasiak