Pierwsze dedykacje wpisane do książki „Ignoramus et ignorabimus”

Aktualności Kościół

W niedzielę wpisywałem do książki „Ignoramus et ignorabimus” dedykacje.
Serdecznie dziękuję Wspólnocie naszego kościoła za nabycie pierwszych książek.
Każda z nich jest cegiełką na kościół św. Stanisława Kostki.
Dzięki tym środkom możemy jeszcze wiele zrobić dla miejsca naszych coniedzielnych spotkań, zakupić nowe wyposażenie, które będzie towarzyszyło liturgii.

Zachęcam do nabycia publikacji, która może być pięknym prezentem dla bliskich lub lekturą, do której treści warto wracać.