Platforma balansowa – nowość

Herbrand

Platforma balansowa – kolejna nowość w naszym centrum medycznym!

Platformy balansowe to doskonałe urządzenia do treningu równowagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej w rehabilitacji. Dzięki swojej unikalnej konstrukcji zapewniają trening celowany oraz różne poziomy trudności w zależności od zaawansowania osób ćwiczących. Dzięki wbudowanemu interfejsowi komputerowemu trening przybiera niezwykle atrakcyjną formę dowolnych gier.

Szczegóły treningu http://bit.ly/31zt70M