Próbna ewakuacja w szkołach

Szkoły

W szkołach Scholar i Erazmus jest bezpiecznie. Dzisiejsza próbna ewakuacja z budynku przebiegła wzorowo. Celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z procedurami dotyczącymi zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Wszyscy zdali na piątkę!