Zapomnieliśmy o wdzięczności

Kościół

Są w życiu człowieka takie chwile, kiedy po przeczytaniu tekstu biblijnego wydaje się, że zapomnieliśmy w naszym postępowaniu o podstawowych zasadach. Że gdzieś umknęły nam prawdy, które być może w dzieciństwie wpajała nam matka i ojciec, które były powtarzane w szkolnej ławie, ale w miarę jak posuwamy się w latach, one zostały przykryte patyną kurzu i zapomnienia. A tak być nie powinno, bo idzie o prawdy i zasady dotyczące życia. I takim jednym słowem kluczem, który otwiera ludzkie wnętrze i daje sposób szerokiego spojrzenia na drugich, jest słowo wdzięczność.