Przekażmy sobie znak pokoju

Aktualności Kościół

W naszym kościele powróciliśmy do pięknego zwyczaju przekazywania sobie znaku pokoju.

Ten gest pokazuje, że gromadzący się przed ołtarzem ludzie, to siostry i bracia zjednoczeni przez Chrystusa „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20).

Przekazujemy sobie pokój Chrystusowy, który jest prawdziwym Bożym darem, pokój jakiego nie potrafimy zbudować sami – „nie tak jak daje świat (por. J 14,27).

ks. Jacek Stasiak