Szósta Niedziela Wielkanocna: Przyjmijcie Jezusa

Aktualności Kościół

Okres Wielkanocny, tak zwana Oktawa Wielkanocna, składa się z ośmiu niedziel, od słowa „octo” czyli łacińskiego osiem. Oznacza to, że w czasie tego liturgicznego czasu eucharystycznych celebracji, rozpatrujemy nas jako ludzi w świetle cudu zmartwychwstania Chrystusa.

Pochylamy się bardzo dokładnie nad tymi kilkunastoma zdaniami, jakie zostawił nam w ewangelii zaraz po swoim zmartwychwstaniu, aż do momentu wniebowstąpienia. Tydzień temu mówił o miłości bliźniego, o tym prawie, które powinno wszystkich ludzi dobrej woli obowiązywać na kuli ziemskiej. Wiemy jednak, że to życzenie Chrystusa nie jest w pełni spełnione i czeka na realizację, bo ilość zła, niegodności, naszych zdrad jest tak duża, że prawo miłości nie zdobyło jeszcze na stałe obywatelstwa w naszym świecie i w naszym życiu. Należy podkreślić to bardzo istotnie – w naszym życiu. Bo to prawo i bycie Królestwa Bożego na ziemi, zależy nie od ustrojów, nie od władzy politycznej, ale od każdego człowieka, który w sercu niesie pokój.

ks. Jacek Stasiak