Rada pedagogiczna szkół Scholar i Erazmus

Rada pedagogiczna Kadry Szkół Scholar i Erazmus

Aktualności Szkoły

Pierwsza w tym roku szkolnym rada pedagogiczna Kadry Scholar-Erazmus odbyła się we wnętrzach kościoła św. Stanisława Kostki. Tak przywołujemy funkcje w dawnym kościele ewangelickim – miejscu spotkań liturgicznych oraz spotkań zespołu.

Spotkanie rozpoczął i prowadził Dyrektor ks. Jacek Stasiak. To będzie bardzo ważny rok szkolny, z nowymi rozwiązaniami, które jeszcze lepiej odpowiadają na potrzeby każdego z naszych Uczniów i ich Rodziców. Wszystko po to, aby zapewnić naszym dzieciom przyjazne warunki do nauki i dobrego rozwoju.