Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa: Człowiek posiada to jedno niezbywalne prawo – Godność

Aktualności Kościół

Połączenie tajemnicy Narodzenia Pańskiego, którą przeżywaliśmy w liturgii jest ukoronowaniem naszego myślenia o narodzinach również i wspólnoty. Bo oto Jezus przychodzi na świat, co prawda w gronie najbliższych, ale w atmosferze nieprzyjęcia Go przez swoich, którzy mieli Go przyjąć.

Niemniej dzisiaj wraz z całym kościołem zastanawiamy się nad tym, jak przetrwa zdolność przekazywania wiary, a jeżeli nawet nie wiary to podstawowych wartości, dzięki którym wszyscy staliśmy się i jesteśmy ludźmi. 

ks. Jacek Stasiak