Trzecia Niedziela zwykła: Do czego każdy z nas jest powołany?

Aktualności Kościół

Ksiądz Jan Bosko, wielki wychowawca młodzieży powiedział: „Myśl o Bogu z wiarą, o bliźnim z miłością, o sobie pokornie. O Bogu mów z uwielbieniem, o bliźnim tak, jakbyś chciał, by mówiono o tobie, o sobie mów pokornie, albo milcz.” I to jest przesłanie powołania.

O sobie mówcie z pokorą, albo milczcie. Usuwajcie się na drugi plan. To nie jest pogarda i umniejszanie wartości nas, jako ludzi. Wręcz przeciwnie, jest to wyniesienie nas do znaku i symbolu, że głosimy i jesteśmy rozpoznawani jako głosiciele idei dobra i miłości. W innym przypadku, to wszystko staje się zaciemnieniem Bożej miłości.

Nie mówimy o powołaniu do kapłaństwa, do wielkich dzieł, mówimy o powołaniu w naszym życiu, które każdy z nas, ten zwykły, szary zjadacz chleba, realizuje i realizować powinien.

Życie każdego z nas, nie tych wyniesionych na ekrany telewizyjne, straszących nas z afiszy lecz nasze życie, życie które jest realizowane zgodnie z zamiarem powołania, jest wiele warte i cenne. Trzeba sobie dopiero to uświadomić, aby zrozumieć, dlaczego tak wielką wartością w naszym życiu jest Bóg, bo On dopiero nadaje sens naszych wysiłków.

ks. Jacek Stasiak