Czwarta Niedziela zwykła: zaproszenie na liturgię 29.01.2023r.

Aktualności Kościół

Przed nami niedziela ośmiu błogosławieństw, wygłoszonych przez Chrystusa na górze.
Ich teść i przesłanie a raczej drogowskaz, wskazówki jak mamy żyć, jak postępować, aby ten świat czynić bardziej ludzkim, odbiega od wyobrażeń starożytnych, gdy królowała zasada „oko za oko, ząb za ząb” lub też prawo zemsty lub odwetu. Oznacza to, że Chrystus deklaruje, manifestuje cywilizację miłości, cywilizację przebaczenia. Wnosi ten nasz sposób myślenia i życia na zupełnie inny poziom, który czyni nas istotami duchowo ucywilizowanymi. Istotami zdolnymi do przebaczenia, istotami myślącymi kategoriami, czy też wartościami zupełnie inaczej mierzalnymi aniżeli dotąd próbował to zrobić człowiek, myśląc o sprawiedliwości, myśląc o zaspokajaniu swoich roszczeń, czy też regulując stosunki w życiu społecznym.

Czyniący pokój, sprawiedliwi, cisi będą błogosławionymi, czyli otrzymają łaskę, będą ludźmi miłymi Bogu.

Błogosławieństwa Chrystusa są ukazaniem Boga z ludzką twarzą, Boga przebaczającego, Boga miłującego ludzi, którzy czynią pokój, którzy siebie i innych na wzór syna Bożego będą czynili, kreowali, stwarzali jako tych, którzy są synami światłości.

A więc mając te błogosławieństwa idźmy w ciemny świat, aby rozpraszać je tym jasnym światłem słów – błogosławieni.

Na nasze liturgiczne rozważania zapraszam w niedzielę na godz. 10.00 do kościoła św. Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim.

ks. Jacek Stasiak