Trzydziesta Druga Niedziela zwykła: Rodzimy się po to aby umrzeć

Aktualności Kościół

Kiedy dzisiaj patrzymy na współczesny świat, na ludzi wierzących, na współczesny kościół, to dostrzegamy wiele negatywnych zjawisk. Ale one nie mogą przesłonić ducha wiary i żarliwości serca tych, którzy naprawdę wierzą, opowiadają się za wartością Chrystusa i dla Ewangelii byliby w stanie nawet oddać swoje życie. Te przykłady dają nam poczucie, iż idziemy właściwą drogą pomimo mirażu współczesnego świata, wielu propozycji, które są łatwiejsze, bo nie stawiają wymagań. Tak jak religia są dla wielu ludzi chętnym i ponętnym kąskiem, ale dla nas, którzy wybieramy Chrystusa i stoimy twardo przy Jego prawdach i zasadach, jest to wybór jedyny, konieczny i jak wierzymy właściwy.

Ale pojawia się to, co każdego człowieka nawet tego, który ma słabą wiarę zmusza do refleksji a niekiedy zwodzi na manowce. Mianowicie konieczność śmierci i zjawisko przemijania.

ks. Jacek Stasiak