Trzynasta Niedziela Zwykła – zaproszenie na liturgię

Aktualności Kościół

Trzynasta Niedziela Zwykła i jednocześnie wezwanie Chrystusa do pójścia za Nim. Ale nie chodzi o ślepe bezmyślne naśladownictwo. Wręcz przeciwnie, uczeń powinien być świadomy, świadomy swojego wyboru  i płynących z niego konsekwencji. Chrystus używa tutaj określeń zaprzeczających: „Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. (…)” Naturalnie nie jest to pogarda albo zmniejszenie szacunku dla naszych rodziców, krewnych czy tych, których darzymy uczuciem, wręcz przeciwnie. Jest tutaj zastosowana miara wartości: rzeczy materialne, przyziemne, te które tworzą naszą rzeczywistość materialną tutaj na ziemi, najbliżsi, rodzina, dom, praca są bardzo ważne ale jest pewien priorytet, który jest jakby zazdrością Boga to znaczy, by nie wypierać z tego myślenia wartościowania Jego obecności i w tym kontekście myśleć o wszystkim cokolwiek czynimy. A więc priorytetowe miejsce Boga.

Zapraszam w najbliższą niedzielę by w oparciu o przykłady rozszerzyć naszą ewangeliczną refleksję.
ks. Jacek Stasiak