Uroczystość Objawienia Pańskiego – głupi będą głupsi, a mądrzy nie mają szans rozwoju – dzielą nas wieki mądrości i doświadczenia

Kościół

Stajemy dzisiaj przed problemem wiarygodności prawdy wiary. Wydaje nam się, że od urodzenia poprzez dzieciństwo, aż do wieku dojrzałego, słyszymy te same słowa wypowiadane w kościele, w mediach, na temat wiary i religii to pewne fakty uznajemy za oczywiste i nie podlegające dyskusji. Ale właśnie do innego myślenia dzisiaj skłania nas Uroczystość Objawienia Pańskiego zwana świętem Trzech Króli.