Chrzest Chrystusa

Kościół

Chrzest. Wydawałoby się, że wszystko wiemy w naszej wierze i przygotowaniu religijnym o sakramentach, które przyjmujemy lub przyjmowaliśmy do tej pory w czasie naszej życiowej pielgrzymki.

Chrzest jest pierwszym i podstawowym sakramentem, który łączy wszystkich wyznawców Chrystusa na kuli ziemskiej. Bez względu na podziały, jakie dokonały się w historii chrześcijaństwa: prawosławie w XI wieku czy w XVI wieku reformacja dająca Kościół protestancki w jej różnych odmianach, ten sakrament pozostał niezmieniony.

Kościół katolicki uznaje siedem sakramentów, które kształtowały się na przestrzeni dziejów i ich liczba też była różna. Natomiast protestanci, począwszy od Lutra, stanęli na stanowisku, że uznajemy tylko dwa sakramenty: chrzest i eucharystię, czyli te, które w Biblii są poświadczone i które bezpośrednio ustanowił sam Chrystus.