Życie wieczne człowieka

Kościół

Chwałą Boga, jest człowiek żyjący. Bóg nie stworzył śmierci, ale śmierć przyszła na świat przez zawiść diabła. Bóg jest Panem Życia, wszystko co żyje i istnieje ma swój prapoczątek w nim. Nawet w teologii mówimy dzisiaj na określenie Boga, że jest żyjącym życiem, imieniem wszystkiego, tym prapoczątkiem, tym co zaistniało, co istnieje już i istnieć będzie. Samym życiem, które my definiujemy i odczuwamy jako miłość.