Jan Chrzciciel

Kościół

Narodziny Jana Chrzciciela to rozpoczęcie nowego etapu historii relacji między Bogiem a człowiekiem. Oto dobiega era starego prawa, testamentu, na którym wyrosło całe pokolenie żydowskiej wiary w Jahwe, w jednego Boga. Testamentu, dzięki któremu dziedziczymy dziś wielką obietnicę zbawienia i przyjścia mesjasza, która spełniła się w osobie Jezusa Chrystusa.

Jan Chrzciciel, ostatni z wielkich proroków Starego Testamentu, stojący w otwartych drzwiach przed erą nowych spotkań i doświadczeń między Bogiem i ludźmi, która w naszej cywilizacji zaczęła nazywać się erą chrześcijaństwa.