Ósma niedziela zwykła: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni”

Aktualności Kościół

Psychologowie i socjologowie twierdzą, że o ile XX wiek był wiekiem ludobójstwa, to XXI wiek będzie wiekiem psychobójstwa. Uciekamy od ciszy, autorefleksji, jesteśmy zniewoleni czasem. Człowiek nie ma czasu aby ofiarować swoich cennych wartości drugiemu człowiekowi. Nie ma czasu aby spojrzeć na siebie krytycznie. Zamiast dokonywać wysiłku samooceny, woli upatrywać porażki lub też wady w drugim człowieku. Mamy więc do czynienia z epoką fałszu, dwulicowości i obłudy.

Pojawia się więc pytanie jak mamy żyć, aby dzisiejsze przypowieści Chrystusa dotyczące oceny drugiego człowieka, stały się drogowskazem i jednocześnie wartością w naszym życiu?

„Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni”. Potrafimy źdźbło trawy czyli małą wadę dojrzeć u każdego z naszych bliźnich ale to, że sami łamiemy zasady moralne i depczemy kodeks Chrystusa jest dla nas czymś normalnym i tego nie zauważamy. Powierzchownie oceniamy i sądzimy ludzi, wydając bardzo często o nich oceny pochopne.

ks. Jacek Stasiak