Święto Chrztu Pańskiego:  Nasz chrzest jest dowodem miłości Boga

Aktualności Kościół

Dar chrztu świętego można otrzymać, ale można go też zmarnować. Wielu ludzi w swoim życiu doczesnym zmarnowało go, nie wiedząc jakimi wielkimi duchowymi bogactwami byli wyposażeni.
I to co dzisiaj dla nas wierzących powinno być podstawą naszej nadziei, wiara i moc miłości. Jeżeli zwątpimy w to, że modlitwa ma moc. Jeżeli zwątpimy w to, że Bóg może nam pomóc. To zauważcie, że życie traci sens, choroba, pielgrzymka życiowa, wszystko czego dokonujemy staje się marnością. Człowiek traci poczucie sensu. Swojego pielgrzymowania, poświęcenia, zdrowia i życia.

ks. Jacek Stasiak
fot. Canva