Trzecia niedziela zwykła: Niedziela Słowa Bożego

Aktualności Kościół

Przez całe życie nasze religijne i biologiczne wzrastamy słuchając słów Biblii, wiedząc, że ona ukształtowała naszą śródziemnomorską cywilizację i jest jedną wyjątkową księgą.

Dla człowieka wierzącego odczytywanie tekstu Biblii nie jest zwykłą lekturą książki, jest to jedyna księga, która dla nas może uczynić zmiany życia, która powoduje nawrócenia, która kieruje człowieka ku Bogu, która mówi o sensie istnienia i o wartościach mówiących o tym, że człowiek to brzmi dumnie.

Biblia rośnie wraz z człowiekiem. Ten sam tekst inaczej odbierze dziecko, i inaczej zrozumie dorosły człowiek, który znajduje się w danej sytuacji życiowej.

Ale Biblia to nie tylko książka, to również i modlitwa. Jeżeli będziemy w niej szukali duchowego rozwoju i przewodnika wtedy stanie się światłem w mroku.

ks. Jacek Stasiak