Druga Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

Aktualności Kościół

W dzisiejszą niedzielę powinniśmy powtórzyć za francuskim fizykiem, matematykiem i filozofem Błażejem Pascalem: „Zbyt dużo wiemy, by zaprzeczyć i zbyt mało, by mieć pewność”. Nie będziemy nigdy w stanie przedstawić sobie ani innym dostatecznego dowodu na to, że Bóg istnieje a tym samym, że Jezus zmartwychwstał. Nie mamy tej całkowitej pewności, ale jednocześnie zbyt dużo wiemy, by powiedzieć, że Go nie ma i że to o czym mówimy i w to co wierzymy, nie stało się mimo wszystko przedmiotem naszej wiary.

Mówimy dzisiaj o Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Miłosierdzie to jest tylko okazywanie litości drugiemu człowiekowi, ale wielki problem ukazania przez Boga, jak bardzo każdego z nas umiłował. Lecz to miłowanie zależy od jednego warunku, który stawia człowiekowi. Musimy uwierzyć!

ks. Jacek Stasiak