Druga Niedziela Wielkanocna – zaproszenie na liturgię 16.04.2023r.

Aktualności Kościół

Za nami przeżycia Wielkanocnej Niedzieli. I oto teraz Druga Niedziela Wielkanocna ukazująca spotkania uczniów ze Zmartwychwstałym. W tę niedzielę ciekawy epizod z życia apostołów i tak zwanych epifanii Chrystusa, czyli Jego objawień się w nowej rzeczywistości po zmartwychwstaniu.

Bohaterem tego spotkania, czy też relacji ukazanej nam przez ewangelistę, jest jeden z apostołów imieniem Tomasz – Didymos. W związku z nim powstała formuła „fides quaerens intellectum”, „wiara poszukująca zrozumienia”. Nie był niewierzącym, miał prawo wątpić, miał prawo pytać, miał prawo oczekiwać uzyskania potwierdzeń, że ten który składał obietnice, iż będzie żył, po trzech dniach dotrzymał swojego słowa. I nie jest to uwłaczanie wierze, podważanie zaufania. Wręcz przeciwnie, jest to potwierdzenie naszego stosunku, w tym wypadku nas jako ludzi do Boga, gdzie poprzez modlitwę, poprzez sytuacje życiowe, niejako oczekujemy potwierdzenia, ingerencji, Jego bycia w naszym życiu.

Pozostawiam Państwa z tym właśnie rozmyślaniem i zapraszam na dywagacje w czasie eucharystii niedzielnej. „Fides quaerens intellectum”, „wiara poszukująca zrozumienia”, czyli człowiek domagający się i mający prawo stawiać pytania, uzyskiwać odpowiedzi, aby wzmocnić swoją wiarę i być świadectwem dla innych.

ks. Jacek Stasiak