„Innowacyjne metody diagnozy i terapii autyzmu na przykładzie placówek oświatowych i medycznych”. Przemówienie.

Aktualności Kościół Szkoły

Zapraszam do wysłuchania mojego przemówienia „Innowacyjne metody diagnozy i terapii autyzmu na przykładzie placówek oświatowych i medycznych” wygłoszonego podczas konferencji „Nowe technologie w wspieraniu diagnozy oraz terapii osób z niepełnosprawnościami”. Wysłuchane przez ekspertów zajmujących się działaniami w obszarze rozwoju pomocy dla osób z niepełnosprawnościami, wzbudziło ogromne zainteresowanie i zachęciło do dyskusji. Dzieliłem się doświadczeniem i osiągnięciami szkół Scholar i Erazmus oraz Centrum Medycznego Herbrand we wspieraniu uczniów z zespołem Aspergera i autyzmem.

A najlepszą recenzją naszych działań niech będą słowa Pani Katarzyny Wójtowicz-Garcarz z Fundacji „Wspólna Droga WIKE”, które padły po wystąpieniu Pana Dyrektora: „Byliśmy z wizytacją w różnych ośrodkach, które zajmują się dziećmi z autyzm i gdybym szukała dla dziecka ze specjalnymi potrzebami miejsca, gdzie liczyłabym na pomoc, to spośród wszystkich ośrodków, które wizytowałyśmy, Aleksandrów Łódzki to jest to miejsce, gdzie chciałabym, aby dziecko się kształciło. Nowoczesne technologie, nowoczesne, holistyczne podejście, ze wszystkich stron bardzo pozytywna ocena”.