O potrzebie zmiany serca – zaproszenie na mszę święta 05.12.2021r.

Kościół

Myślą przewodnią niedzielnej liturgii będzie głos wołającego na pustyni, a więc postać największego Proroka Starego Testamentu Jana Chrzciciela, który bezpośrednio poprzedzał Chrystusa i głosił jego przyjście.

Chrzest nawrócenia czyli pokuty, nie mający jeszcze mocy odpuszczania grzechów, ale wzywający do zewnętrznych obrzędów, które człowieka miały zmusić niejako do poprawy stylu życia.

Czy dzisiaj również jesteśmy tymi, dla których pobrzmiewający głos Chrystusa jest tylko wołaniem na pustyni, trafiającym w nicość? Czy po dwóch tysiącach lat słowa ewangelii o nawróceniu, o potrzebie zmiany serca, o prostowaniu ścieżek własnego życia, nadal są aktualne lub też lekceważone lub niedostrzegane przez współczesny świat?

Na rozważania i celebrację mszy świętej połączoną z poświęcenia nowych, zabytkowych naczyń liturgicznych w postaci kielicha mszalnego i puszki, zapraszam na godz. 10.00 do kościoła św. Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim.

ks. Jacek Stasiak