Piąta Niedziela Wielkiego Postu: Chrystus umarł, abyśmy mogli umrzeć ostatecznie

Aktualności Kościół

Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Bóg obdarzył nas przemijaniem i kruchością tego istnienia? Dlaczego odmierza na zegarze naszego przemijania kolejne godziny, byśmy tylko byli i żyli w ciągłym lęku, że nastąpi śmierć? Czyż nie dał jednak tej śmierci dla nas, a pokazując to na przykładzie swojej śmierci, abyśmy zrozumieli, że to jest zupełnie coś innego, że to nie koniec, że to brama, że to przejście i wejście do zupełnie innej rzeczywistości?

ks. Jacek Stasiak